Προσφορά HYPOXI

Για την καταπολέμηση του τοπικού πάχους &

στοχευμένη καύση λίπους

8 συνεδρίες HYPOXI μόνο με 78€