Όλες οι ασκήσεις στο reformer προωθούν το μήκος, την δύναμη των μυών, την ισορροπία και την ευλυγισία.
Το reformer προσφέρει όλα τα γνωστά οφέλη που έχει γενικά η μέθοδος του pilates όπως συνολική δύναμη, ευλυγισία, συντονισμός και ισορροπία. Αυτά τα πράγματα με την σειρά τους οδηγούν στην βελτίωση της καθημερινότητας. Καλύτερη στάση του σώματος, αποτελεσματική κίνηση και για πολλούς ανακούφιση από τον πόνο που σχετίζεται με σωματικές ανισορροπίες όπως π.χ. σκολίωση, κύφωση κ.τ.λ. Όταν αναφερόμαστε στο χτίσιμο της δύναμης και μύες του πυρήνες ή αλλιώς powerouse είναι υψίστης σημασίας. Επίπεδοι κοιλιακοί, δυνατές πλάτες, τονισμένοι γλουτοί και μηροί είναι όλα τα μηχανήματα καθώς και το pilates στο στρώμα το κάνουν αυτό αλλά το reformer δημιουργεί ένα μοναδικό και ποικίλο περιβάλλον εξάσκησης.
Το reformer είναι αρκετά ικανό να φιλοξενήσει κινήσεις πλήρους εμβέλειας, είναι υπέροχο για την αύξηση της ευλυγισίας και για το χτίσιμο της δύναμης. Καλλιεργεί το μήκος των μυών και όχι τον όγκο αυτόν και εκπαιδεύει το σώμα να το διατηρήσει.
Οι ασκήσεις παρέχουν αρκετή αντίσταση στην κίνηση και ποικιλία για να βοηθήσει στην οικοδόμηση ισχυρών οστών.
Η αστάθεια που δημιουργεί ο πάγκος του reformer και τα ελατήρια που έχουν διαφορετικές αντιστάσεις είναι πρόκληση και η προσπάθεια σταθερότητας σε αυτο είναι αυτή που αναπτύσσει την δύναμη στον πυρήνα και προωθεί την ισορροπία. Με ισχυρό πυρήνα έχουμε καλύτερη ισορροπία στάση του σώματος και γενικής ευημέριας. Το reformer είναι κατάλληλο για τον οποιονδήποτε σε οποιοδήποτε επίπεδο της φυσικής Κατάστασης και αν είναι.