Κρυολιπόλυση & Cavitation στο Kallisto

1 κρυολιπόλυση & 5 Cavitation ή RF μόνο με 130€