Στο Kallisto Spa,
αυτόν τον μήνα, 5 συνεδρίες Laser Bikini - Line
μόνο με 99€