Αυτόν τον μήνα, στο Kallisto Spa,
Apo Spa & Hamam ή Sauna,
μόνο με 29€